Dla dzieci

 

Do kogo skierowane są zajęcia?

 

  • najmłodsi uczestnicy to dzieci w wieku 3 lat- zanim rozpoczną edukację przedszkolną, u nas uczą się:

-wspólnej zabawy z rówieśnikami

- samodzielności

- pracy w grupie

- poznają swoje emocje

- biorą udział w różnych aktywnościach: ruchowych, słownych, plastycznych

- przygotowują się do przyszłej edukacji przedszkolnej

 

  • dzieci w wieku przedszkolnym:

-rozwijają swój potencjał poprzez aktywność twórczą, werbalną, plastyczną, ruchową

- kontynuują trening współpracy w grupie i trening rozpoznawania emocji

- odkrywają, poznają, tworzą i myślą niestandardowo

 

  • dzieci w wieku szkolnym:

- wyrażają swoje emocje, barwnie opowiadają o swoich doświadczeniach i przeżyciach

- tworzą analogie i metafory

- doświadczają pozytywnej rywalizacji w myśl zasady Szanuję innych, ale wiem, że sam też mam wspaniałe pomysły

- tworzą własne projekty i konstruują maszyny, gry planszowe, urządzenia

- trenują logiczne myślenie i koncentrację

 

  • Odyseja Umysłu:

- to propozycja zajęć dla dzieci starszych

- uczestnicy przygotowują się do występów w międzynarodowym konkursie Odysei Umysłu

- doskonalązdolności twórcze, krytyczne myślenie oraz pracę w

7-osobowej drużynie

W tym  okresie potrzebują oni dobrej grupy rówieśniczej, aby mogli bezpiecznie działać, tworzyć i kreować własne wizje poza domem. Tu zasady i normy nie zostają narzucone, lecz zostają wypracowane przez członków grupy.

 

Więcej informacji na temat programu edukacyjnego Odysei Umysłu na stronie: https://odyseja.org/