Zapraszamy na

wakacje 2024

z nami

twoje dzieci nauczą się:

Autonomii

Autentyczności

Otwartości

Szacunku

Postawy prospołecznej

KIM JESTEŚMY

O NAS

Kilimandżaro działa już 15 lat!

Kilimandżaro tworzy zespół ludzi, którym towarzyszy wspólna idea rozwijania i pobudzania dziecięcej wyobraźni i ciekawości. Naszej pracy przyświeca myśl, że do pełnego rozwoju dziecka potrzebne jest wzajemne zaufanie i wspólne działanie na linii trener – rodzic – dziecko. Podczas zajęć uczymy obserwacji siebie i innych, stwarzamy możliwość wymyślania i prezentowania własnych pomysłów. Jesteśmy wrażliwi i uważni na potrzeby dzieci i młodzieży.

Filarami naszej pracy są: założenia pedagogiki twórczości oraz rozumienie dynamiki procesu grupowego. Od 2021 roku trenerzy ośrodka regularnie superwizują swoją pracę.

DLA

KOGO

Metody pracy grupowej i proponowane przez nas aktywności są dostosowane do każdej grupy wiekowej
i indywidualnych predyspozycji Twojego dziecka.

Najmłodsi uczestnicy – dzieci w wieku 3 lat

doświadczają wspólnej zabawy z rówieśnikami

poznają pracę w grupie

rozpoznają emocje

trenują samodzielność

biorą udział w różnych aktywnościach: ruchowych, słownych, plastycznych, sensorycznych

przygotowują się do przyszłej edukacji przedszkolnej

Dzieci w wieku przedszkolnym

rozwijają swój potencjał poprzez aktywność twórczą, werbalną, plastyczną, ruchową

kontynuują trening współpracy w grupie i rozpoznawania emocji

myślą niestandardowo, odkrywają, poznają, tworzą i prezentują na forum grupy własne pomysły

zadają pytania

Dzieci w wieku szkolnym

wyrażają swoje emocje, uczą się opowiadać o swoich doświadczeniach i przeżyciach

tworzą analogie, metafory i barwne narracje

doświadczają pozytywnej rywalizacji w myśl zasady : wiem sam mam wspaniałe pomysły i szanuję pomysły innych

tworzą własne projekty i konstruują maszyny, gry planszowe, urządzenia

trenują logiczne myślenie, uwagę i koncentrację

pracują metodą miniprojektu, kodują i programują, wykonują doświadczenia
i eksperymenty, poznają świat wszystkimi zmysłami (polisensorycznie)

Młodzież ze szkół ponadpodstawowych

rozmawia o filmie, literaturze, społeczeństwie, sporcie, ekologii, popkulturze… a może nawet o polityce

odwiedza muzea, galerie sztuki i teatry

doskonali sztukę dyskutowania, argumentowania, krytycznego myślenia
i rozumienia innych perspektyw

uczy się syntezowania posiadanej wiedzy i wykorzystywania jej w działaniu

poznaje historię literatury – czyli to, co przydatne i to, co ciekawe

spotyka się uznanymi twórcami w ramach wykładów i warsztatów

nabiera lekkości stylu i poznaje tajniki usprawniające pisanie

Mechatronika

poznają podstawy elektroniki i uczą się odpowiedniego łączenia elementów na płytce stykowej, używają multimetru i oscyloskopu cyfrowego

poznają metody zasilania urządzeń elektronicznych

poznają podstawy programowania w języku C++ i tajniki programowania

uczą się pisania programów sterujących pracą mikroprocesora

Korepetycje z języka polskiego

przygotowanie do egzaminu 8-klasisty

powtarzanie materiału szkolnego i doskonalenie form wypowiedzi dla klas
IV-VIII

przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym
i rozszerzonym

powtarzanie materiału szkolnego i doskonalenie form wypowiedzi dla klas ponadpodstawowych

zajęcia grupowe lub indywidualne

zajęcia on-line

Trening umiejętności społecznych