Kreatywność jest pożądana w każdej dziedzinie życia. Gdziekolwiek się obejrzeć, tam o niej mowa. Od spraw najważniejszych, po te codzienne. W każdej dziedzinie życia wymaga się od nas kreatywności.


Tylko jak? Nie wystarczy przeczytać kilka stron definicji, zapamiętać je i już jest! Niestety. A właściwie na szczęście.

Dzięki temu, że człowiek potrafi przekraczać swe ograniczenia, świat nieustannie się rozwija.

Aktualności
 

Uwaga Rodzice!   Z przyczyn niezależnych od nas, zakończenie Kilimandżaro odbędzie się w poniedziałe...

Czytaj więcej »    
brak fotki

Uwaga Rodzice!Uwaga Rodzice!
 
Z przyczyn niezależnych od nas, zakończenie Kilimandżaro odbędzie się w poniedziałek 18.06.2018 r. o godz. 19.00
 
Liczymy na wyrozumiałość :)
 
W tym roku zakończenie Kili będzie w klimacie piłkarskim, dlatego można zabrać ze sobą gadżety kibica. 
 

DRODZY RODZICE, W związku z obowiązującymi od 25 maja 2018 r. przepisami Rozporządzenia Parlamentu E...

Czytaj więcej »    
#31

DRODZY RODZICEDRODZY RODZICE,

W związku z obowiązującymi od 25 maja 2018 r. przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej nazywane RODO), przesyłamy informacje dotyczące Państwa danych osobowych.  

 

1. Administratorem danych osobowych dzieci uczestniczących w warsztatach aktywności twórczej oraz ich rodziców/opiekunów prawnych, uzyskanych w momencie zapisywania dzieci na zajęcia, jest Monika Szopińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KILIMANDŻARO ROZWÓJ OSOBISTY I PSYCHOEDUKACJA KREATYWNA MONIKA SZOPIŃSKA przy ul. Staszica 8, nr tel. 696-059-751, adres e-mail kilimandzaro.edu@gmail.com, zwana dalej Kilimandżaro.

 

2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie i w celu wykonania umowy o świadczenie usług polegających na prowadzeniu warsztatów aktywności twórczej dla dzieci zapisanych na zajęcia przez ich rodziców/opiekunów prawnych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 

3. Dane osobowe dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni wyrazili dodatkowo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w celach szczegółowych określonych poniżej, będą przetwarzane na podstawie i w celu wynikającym z udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust .1 lit a RODO). Powyższe dotyczy wyłącznie rodziców, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych dzieci w celu utrwalenia wizerunku dziecka na zdjęciach/filmach z prowadzonych zajęć oraz publikację tych zdjęć/filmów na stronie internetowej Kilimandżaro: http://www.kilimandzaro.edu.pl/ oraz na portalu społecznościowym Facebook, gdzie Kilimandżaro ma utworzony własny profil.

 

4. Dane osobowe dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni wyrazili dodatkowo zgodę na przetwarzanie danych szczególnych (w zakresie dotyczącym zdrowia dziecka, tj. przede wszystkim posiadanych chorób, alergii, stosowanej diety, celem zapewnienia mu stosownej opieki) będą przetwarzane na podstawie i w celu wynikającym z udzielonej zgody na przetwarzanie danych szczególnych, o ile zgoda taka została udzielona (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

 

5. Odbiorcami danych osobowych będą Kilimandżaro, a także podmioty przetwarzające. Podmiotami przetwarzającymi będą osoby prowadzące zajęcia dla dzieci. Ponadto w przypadku określonym w pkt 3, odbiorcą danych osobowych będzie również portal społecznościowy Facebook.

 

6. Dane osobowe przetwarzane będą tylko przez okres realizacji umowy o świadczenie usług polegających na prowadzeniu warsztatów aktywności twórczej dla dzieci i w celu jej wykonania.

 

7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane posiada nieograniczone prawo dostępu do treści jej danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesieniasprzeciwu wobec przetwarzania. Wszelkie żądania w powyższym zakresie należy niezwłocznie zgłaszać do Administratora danych osobowych.

 

8. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

9. W przypadku wyrażenia zgody, podane rodzica/opiekuna prawnego dane osobowe oraz wizerunek dziecka, celem umieszczenia ich na profilu Kilimandżaro na portalu społecznościowym Facebook będą przekazywane do państw trzecich  (z poza terytorium Unii Europejskiej). W pozostałych przypadkach dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.

 

10. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla zawarcia i realizacji umowy, o której mowa w pkt 2. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy.

 

11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Z poważaniem,

Monika Szopińska

 

Szkolenie dla nauczycieli przedszkola, klas O-VI, wychowawców, animatorów kultury, edukatorów   PROG...

Czytaj więcej »    
#30

Z książką za pan brat! Twórcze pomysły na zajęciaSzkolenie dla nauczycieli przedszkola, klas O-VI, wychowawców, animatorów kultury, edukatorów 

 PROGRAM SZKOLENIA:

  • metody i pomysły do wykorzystania  z dowolnym tekstem literackim,
  • twórcze metody aktywizujące wyobraźnię ucznia,
  • nowości wydawnicze,
  • sposoby kreatywnej pracy z tekstem (z wykorzystaniem m.in.:  klocków LEGO),
  • elementy storytellingu,
  • prace w dużym formacie, które uczą współpracy, myślenia, decydowania,
  • zadania budujące dobrą atmosferę w grupie, rozwijające kompetencje
    komunikacyjne i emocjonalno – społeczne.

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA:

24 MARCA 2018 r.

CEW Chojnice, ul. Piłsudskiego 30a

Cena: 150 zł /osoba
(6 godzin dydaktycznych)

Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy wysyłać na adres e-mail: kilimandzaro.edu@gmail.com
 informacje pod numerami telefonów
696-059-751, 669-950-491

Gwarantujemy kontakt mailowy po szkoleniu z osobami zainteresowanymi tematyką.
 Istnieje możliwość zaproszenia nas do Państwa placówki.

Prowadzący:

Monika Szopińska – pedagog, psychoterapeuta w nurcie psychodynamicznym, socjoterapeuta, trener warsztatów aktywności twórczej. Założycielka „Kilimandżaro”, w którym prowadzi warsztaty twórczego myślenia dla dzieci i młodzieży. Inicjatorka twórczego myślenia w szkole i poza nią, autorka warsztatów dla dorosłych, współorganizatorka I i II edycji Konferencji Edukacji Kreatywnej Szkół KEKS w Chojnicach.

Ola Karowska – kulturoznawca i socjolog, trenerka Odysei Umysłu, popularyzatorka nauki, która pierwsze doświadczenie zebrała pracując w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Autorka licznych warsztatów naukowych dla dzieci. Prowadziła warsztaty interaktywne z nauk ścisłych oraz pokazy naukowe m.in.: dla Lokalnej Grupy Działania Ziemi Człuchowskiej oraz Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Chojnice „Akolada”.

Karta zgłoszenia

Ulotka

Harmonogram


zajęć


Terminy zajęć{...}

Terminy zajęć - 2017/2018Terminy zajęć Kilimandżaro na rok szkolny 2017/2018:

 

Zajęcia aktywności twórczej 

Wtorek

grupa I 16:00-17:00
grupa II 17:10-18:10
grupa III 18:15-19:15
 
 

Odyseja Umysłu

czwartek

Grupa II A (klasa II - V) - godz. 17.30-18.30

Grupa II B (klasa II - V) - godz. 18.30-19.30

 

piątek

Grupa III (klasa VI - II gimn.) 17.00-18.00

Grupa I (klasa III - V) - 18.10 - 19.10

 

Sobotnie Kilimandżaro

11:30-12:15

 

 

 

 

 

Galeria
W „Kilimandżaro” zachęcamy dzieci i młodzież do nieszablonowych pomysłów,
nowych doświadczeń i oryginalnego spojrzenia na rzeczywistość.

Zobacz naszą galerię zdjęć.

Zobacz
nas na
Facebook link GooglePlus link YouTube link

Szkoła przekazuje jak najwięcej wiadomości, w mniejszym zakresie „stymulując myślenie, wyobraźnię, dociekliwość i samodzielność intelektualną”. (E. Nęcka, Psychologia twórczości)

W „Kilimandżaro” zachęcamy dzieci i młodzież do nieszablonowych pomysłów, nowych doświadczeń i oryginalnego spojrzenia na rzeczywistość.